EN
021-77720581 info@Arshianlift.com
پروژه های آسانسور

ایستگاه های مترو اصفهان – خط 1 - فاز1

در بین 27 شرکت حاضر در مناقصه تامین 65 دستگاه پله برقی سخت کار (Heavy Duty) فاز یک از خط یک قطار شهری اصفهان (10 ایستگاه) ، شرکت آسانبرکاران عرشیان با امتیاز 73/64  از 100 امتیاز ممکن، حائز بالاترین...

ایستگاه های مترو اصفهان – خط 1 - فاز2

در بین 12 شرکت حاضر در مناقصه تامین 118 دستگاه پله برقی سخت کار (Heavy Duty) فاز دو از خط یک قطار شهری اصفهان (9 ایستگاه) ، شرکت آسانبرکاران عرشیان با امتیاز 89/69  از 100 امتیاز ممکن، حائز بالاترین...

ایستگاه های مترو شیراز – خط 1

در بین 16 شرکت حاضر در مناقصه خرید 101 دستگاه پله برقی خط یک قطار شهری شیراز، شرکت آسانبرکاران عرشیان با امتیاز 86/8  از 100 امتیاز ممکن، حائز بالاترین امتیاز فنی - بازرگانی و به عنوان برنده مناقصه...

ایستگاه های مترو مشهد - خط 1

در بین شرکت های حاضر در مناقصه تامین 14 دستگاه آسانسور و 8 دستگاه پله برقی ایستگاه امتداد خط یک قطار شهری مشهد (تا فرودگاه شهید هاشمی نژاد)، شرکت آسانبرکاران عرشیان با امتیاز نهایی 87/5  از 100...

ایستگاه های راه آهن تهران تا مشهد

در بین 9 شرکت حاضر در مناقصه تامین 14 دستگاه آسانسور جهت نصب در  ایستگاه های راه آهن محور تهران - مشهد ، شرکت آسانبرکاران عرشیان با امتیاز نهایی 92/99  از 100 امتیاز ممکن، حائز بالاترین امتیاز فنی و...

ارگ مهر اصفهان - 6 دستگاه پله برقی

ارگ مهر اصفهان 6 دستگاه پله برقی و 2 دستگاه آسانسور در این پروژه اجرا خواهد شد....

ارگ مهر اصفهان - 2 دستگاه آسانسور

ارگ مهر اصفهان 2 دستگاه آسانسور علاوه بر 6 دستگاه پله برقی اجرا خواهد شد....

پارسیان اصفهان - 4 دستگاه پله برقی

پارسیان اصفهان - 4 دستگاه پله برقی...

بازار شمسه (قم) - 6 دستگاه پله برقی و 12 رمپ

بازار شمسه (قم) برای پارکینگ زائر - 6 دستگاه پله برقی و 12 رمپ...

هتل امام رضا (ع) مشهد - 4 دستگاه پله برقی

هتل امام رضا (ع) مشهد - 4 دستگاه پله برقی این هتل یک هتل 5 ستاره دولتی است. تعداد پله برقی که شرکت عرشیان آن را نصب می نماید 4 دستگاه است....