EN
021-22450487 info@Arshianlift.com
تاریخ: 31 اردیبهشت 1402, 14:18
بازدید: 500

چیدمان و آرایش پله های برقی:

پله برقی به طور مداوم در حال حرکت است و بخش هایی از آن در حرکت افقی و بخش های از آن نیز در حال حرکت عمودی هستند. پله برقی باید در مسیر جریان تردد مسافرین ساختمان قرار گیرد لذا ظرفیت جابه جایی مسافرین بستگی به عوامل زیر است:

1.موقعیت پله برقی 

2.آشنایی مسافرین با سرویس دهی پله برقی به طبقات مورد نظرشان

3.هدایت سریع و راحت مسافرین در مسیر حرکت به سوی پله برقی 

با توجه به نیاز ترافیکی ساختمان و تردد افراد، می توان آرایش های موازی، ممتد، دوطرفه، ضربدری و سریع السیر بکار گرفته شود.

در مکان هایی که دسترسی سریع به طبقات مدنظر باشد از آرایش ممتد مانند سینما یا مراکز تجمع و از آرایش ضربدری در فروشگاه ها و مجتمع های تجاری استفاده می گردد.

در مقایسه با آسانسورها، آرایش پله های برقی می تواند خود به عنوان عاملی جهت جذب مسافرین به حساب آید. زمان انتظار مسافرین در پله برقی از نظر تئوری در حد صفر است ولی مقدار آن حداکثر تا 10 ثانیه قابل قبول        می باشد. با بکارگیری پله برقی سریع السیر در طراحی ساختمانی که به تعداد معدود از طبقات آن سرویس        می­ دهد، حتی مسافرین ساختمانی با 20 طبقه را نیز می توان در کوتاه ترین زمان جابه جا کرد.

به طور معمول با طراحی پله برقی مسافرین را می توان حداکثر تا 7 طبقه به طور متوالی و ممتد از یک طبقه به طبقه بالاتر جا به جا کرد و در غیر ایصورت باید برای بعضی از طبقات از پله برقی سریع السیر استفاده نمود.

اصولا برای حمل بار و یا اشخاصی که توانایی استفاده از پله برقی را ندارند، مانند معلولین با ویلچر در کنار پله برقی آسانسور طراحی می گردد. یکی از کاربری های آسانسور جابه جایی گاری دستی حمل بار است. روش های دیگری که می توان نام برد وسیله حمل گاری دستی در کنار پله برقی می باشد.که همواره سرعت حامل گاریهای دستی بار کمتر  از سرعت پله برقی است و در این فاصله مسافر سریع تر به انتهای مسیر رسیده و بار خود را تحویل می گیرد. البته این وسیله فضای بیشتری را اشغال کرده و قیمت تمام شده را افزایش می دهد از طرفی باعث افزایش ایمنی مسافرین می گردد.

  • چیدمان تکی:

این روش چیدمان از معمول ترین روش های جابه جایی مسافرین بین چند سطح غیر همطراز و متفاوت   می باشد. در این روش مسافرین باید برای رسیدن به پله بعدی مسیر کوتاهی را پیاده طی کنند که این مسیر کوتاه می تواند در فروشگاه   باعث افزایش انگیزه خریدار و فروش بیشتر گردد. این نوع آرایش بیشتر برای مکان هایی مناسب است که جریان حرکت افراد به یک سمت باشد و جهت مخالف حرکت در سمت دیگری از محل ساختمان باشد. برای مثال در مراکز تجاری و فروشگاه ها حرکت مسافرین به سمت بالا توسط  پله برقی یا پله های ثابت صورت می گیرد. از آنجا که حرکت مسافرین در طول ساختمان دچار وقفه می شود روی هم رفته زمان حرکت برای رسیدن به طبقات بالاتر افزایش می یابد و احتمال نارضایتی مسافر را سبب می گردد. بدین منظور عموما فروشگاه ها بیش از هفت طبقه ساخته نمی شوند.

  • چیدمان ضربدری:

این روش با چیدن متوالی  پله های برقی به مسافرین این امکان را می دهد تا حرکت سریع تری را بین دو طبقه یا بیشتر داشته باشند. این وضعیت برای ساختمان های اداری و خدماتی مناسب است و حرکت مسافرین ممتد و مداوم صورت می گیرد.

  • چیدمان موازی: 

در صورتی که طراحی ساختمان اجازه دهد و فضای پاگرد کافی بین پله های برقی در دو طبقه متوالی موجود  باشد، این نوع چیدمان سریع ترین زمان برای رسیدن به طبقات بالاتر می باشد. معمولا در ساختمان هایی که طول آنها زیاد باشد از این روش استفاده می گردد.

اصولا با توجه به تراکم مسافرین محل پله برقی باید به گونه ای در ساختمان تعیین شود که دسترسی به مسافرین به پله برقی تسهیل گردد. معمولا در مراکز تجاری و ساختمان های اداری حداکثر فاصله پله های برقی از یکدیگر و یا از ورودی ساختمان 50 متر می باشد.در فروشگاه ها با توجه به جریان تردد مشتریان و محل صندوق پرداخت پول موقعیت پله برقی تعیین می گردد. عموما جایگاه صندوق پرداخت پول در فروشگاه ها از محل نصب پله برقی فاصله زیادی دارد که این موضوع باید توسط طراح معمار یا مشاور نصاب پله برقی و دکوراسیون داخلی مدنظر قرار گیرد.