EN
021-77720581 info@Arshianlift.com
نماینده خارجی

شرکت آسانبرکاران عرشیان، با توجه به کثرت پروژه های واردات، ساخت، نصب و راه اندازی پله برقی و آسانسور به منظور حضور فعال در مناطق مختلف کشور با تمرکز بر مکان های دارای پروژه های بزرگ و مهم نمایندگی های خود را ایجاد و توسعه داده است.
نمایندگی های شرکت وظایف متعددی را بر عهده دارند که از آن نمونه مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های منطقه، هماهنگی با سازمان ها و نهادهای محلی، تامین نیروهای متخصص از داخل، بازاریابی و فروش، برقراری ارتباط مستمر با دفتر مرکزی و... را در راستای تحقق اهداف و خط مشی های شرکت بر عهده دارند.